Historie Déčka Liberec z.s.

2013

Díky naší vzdělávací činnosti a práci našich zaměstnanců se nám podařilo z vlastních zdrojů provést rekonstrukci suterénních prostor – vznikla zde menší učebna, projektová kancelář, byla upravena vstupní chodba.

2012

Podařilo se nám díky projektu Další vzdělávání občanů Liberecka provést rekonstrukci přednáškového sálu – byla vyměněna podlaha, vymalovalos e a vyměnilo se interiérové vybavení.

2010

V tomto roce se Poradna pro oběti trestných činů transformovala do poradny Bílého kruhu bezpečí, která v některé dny sdílela kancelář a konzultovnu s Občanskou poradnou.

V tomto roce se také více rozvinulo vzdělávání, v tomto roce jsme realizovali více jak desítku dlouhodobých i krátkodobých kurzů a to nejen v našich prostorech, ale také externích kurzů na klíč.

2007 – 2008

Realizujeme projekt Vzdělávání pracovníků v NNO – tento projekt je zaměřen na rekvalifikaci vedoucích pracovníků tak, aby získali dovednosti potřebné k vedení neziskové organizace.

V tomto roce jsme se přestěhovali do nových prostor. Od města jsme získali ve výběrovém řízení budovu bývalé mateřské a zvláštní školy na Františkově – ve Švermově ulici 32. Budova nebyla v provozu více jak dva roky a její uvedení do provozu vůbec nebylo snadné. Vzhledem k naší finanční situaci budeme budovu upravovat a opravovat postupně.

2005

Díky projektu Oživení byla spuštěna Poradna pro oběti trestných činů. Tato poradna se zaměřuje na pomoc obětem trestných činů. V poradně pracují s klienty psycholog a právník.

2003

Realizované projekty:

2002

Realizované projekty:

2001

Valná hromada občanského sdružení schvaluje plán činnosti zaměřený na rozvíjení aktivit v přímé pomoci lidem v obtížných situacích a podporu dobrovolnické činnosti v místním regionu.

Realizované projekty:

2000

Výcvikový kurz telefonické krizové intervence budeme otvírat každého půl roku pro místní i další zájemce. Praktických dovedností z výcviku chtějí využít i pracovníci krizových center, charitních domovů, úřadů státní správy, psychologové a psychoterapeuti.

Program Pět P pokračuje. Iniciujeme vznik občanské poradny pod naším občanským sdružením.

1999

Výcvik v telefonické krizové intervenci získal akreditaci Asociace pracovníků linek důvěry. Pro zájem široké odborné i laické veřejnosti otevíráme druhý výcvik.

Program Pět P pokračuje. Pro pracovníky z pomáhajících profesí jsme zorganizovali dva workshopy: Práce s tělem a Setkání s vnitřním dítětem. Ve spolupráci s pracovištěm Linky důvěry vytváříme Adresář psychosociálních služeb Liberecka a poskytujeme jej sociálním a zdravotnickým organizacím a školám.

1998

Občanské sdružení „D“ založily kolegyně z pracoviště poskytující krizovou intervenci s ideou vzdělávat pracovníky linek důvěry v telefonické krizové intervenci a realizovat dobrovolnický program pro děti z nepodnětných rodin, Pět P, v úzké spolupráci s Hestia Praha.