Den otevřených dveří v Občanské poradně v Liberci

Dovolujeme si vás pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

který se koná 10.3.2016

od 15:00

v prostorách poradny v Liberci, Švermova 32

plakátek k akci je zde ke stažení plakát Den otevřených dveří OP