Důležité informace o změně Insolvenčního zákona od 1.7.2017

V souvislosti s novelou Insolvenčního zákona, která vstupuje v platnost 1. 7. 2017, dochází ke změnám v poskytování naší služby při oddlužení.
Podle novely se mění pravidla pro podávání návrhu na oddlužení.

Návrh na oddlužení smí podávat pouze osoby s právnickým či ekonomickým vzděláním magisterského typu, a to za úplatu nebo bezplatně neziskové organizace, které musí splňovat zákonem dané podmínky pro akreditaci.

Déčko Liberec z.s. se bude pro tuto činnost akreditovat. I bez akreditace bude moci naše organizace podávat návrhy na oddlužení za klienty, ale nejdříve od 1.9.2017, kdy bychom měli mít uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním služby oddlužení dle Insolvenčního zákona. Toto pojištění je jednou z nezbytných podmínek pro akreditaci.

V letošním roce bude službu podávání návrhů na oddlužení poskytovat naše organizace pouze v omezené míře, a to z kapacitních důvodů. Zájemci, odmítnutí z kapacitních důvodů, budou mít možnost se obrátit na Poradnu při finanční tísni, která bude rovněž jednou z akreditovaných organizací. Vzhledem k omezenému rozpočtu služby zařazené do Základní sítě poskytovatelů Libereckého kraje, nelze do konce roku 2017 dále rozšiřovat provozní doby Občanské poradny Liberec na jednotlivých pracovištích.

Jak to bude vypadat od 1.7.2017 v praxi?
Zájemcům o oddlužení poskytneme potřebné informace, co vše si přes prázdniny mají zjistit a jakým způsobem a od září pak můžeme začít pracovat na návrhu na oddlužení.
V rámci provozní doby na jednotlivých pracovištích Občanské poradny Liberec budou vyznačeny hodiny, kdy se budeme věnovat výhradně oddlužení. V ostatních hodinách pak budeme poskytovat poradenství v ostatních občansko-právních oblastech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>