Projekt Dluhového poradenství

Úkolem Občanské poradny Liberec je podílet se na realizaci projektu Dluhového poradenství jako partner příjemce Asociace občanských poraden. Tato spolupráce představuje zejména připomínkování metodiky Dluhového poradenství, převzaté z britského modelu a také odzkoušení této metodiky při práci v Občanské poradně.

Dalsím úkolem je vytvoření a pilotní ověření PR strategie.

V průběhu realizace projektu bylo zjištěno, že do poradny chodí klienti až v závěrečné fázi problému, tedy až v době kdy je na ně uvalena exekuce. V této fázi již mnoho možností nápravy není, z tohoto důvodu také velmi často nebylo možné připravenou metodiku použít.
Je důležité, aby se klienti starali o své finance hned od počátku, ještě před tím než si půjčí, by si měli rozmyslet na co si půjčují, zda je jejich cílem věc trvalé hodnoty nebo třeba jen luxusní dovolená. Je nutné přečíst si pozorně vše, co podepisují, zejména na předváděcích akcích. Jsou-li v časové tísni, potom raději nic nepodepisovat!

Jestliže se firma, se kterou podepsali smlouvu nebo naopak od smlouvy odstoupili, na delší dobu odmlčí, nespoléhat na to, že celá záležitost skončila. To jsou právě ty případy, kdy je klient po několika letech překvapen exekucí.
V případě, že nemohou z nějakého důvodu splácet, požádat ihned písemně o odložení splátek, případně dočasné snížení splátek. Reagovat ihned na výzvy, jestliže nezaplatili nějakou splátku, reagovat nejen telefonicky, ale vše mít podloženo písemně, veškerou poštu zasílat doporučeně.
A především pečlivě zvažovat své možnosti. Jakou mám perspektivu v zaměstnání, mám-li nějakou finanční rezervu, mám-li uzavřenou pojistku pro případ neschopnosti splácet úvěr/půjčku.

Co může poradna klientovi nabídnou v případě dluhového poradenství

Postup je součástí metodiky práce s klientem, vytvořené v rámci projektu Dluhového poradenství.

Zjištění celkové situace

Řešit naléhavé skutečnosti

Zjistit příjmy a výdaje klienta

Vybrat strategii pro jednání s věřiteli

Jednání s věřiteli

Řešení problému zadlužení vyžaduje mnoho času, klienti by měli být připraveni na to, že budou poradnu navštěvovat opakovaně, aby měl poradce možnost podrobně se seznámit s aktuální situací a mohl, společně s klientem, vypracovat co nejlepší strategii směřující k optimálnímu řešení problému.

Případové studie

Případová studie 1

Klientka – tělesně postižená, žijící s partnerem, rozvedená. V době manželství byla na předváděcí akci nejmenované firmy, objednala si nádobí, ale velmi záhy smlouvu písemně zrušila. Kopii smlouvy nemá k dispozici, ztratila se během rozluky s manželem. Partner klientky, který uzavřel podobnou smlouvu a ve stejné době jako klientka ji vypověděl, napsal na onu firmu, že by chtěl potvrzení, že smlouva byla zrušena a toto také obdržel. Klientka tedy počítala s tím, že s její smlouvou to bude obdobné. Po delší době jí přišla exekuce na účet, na který jí přicházely veškeré její finance. A v tuto dobu přišla do OP. Poradkyně jí navrhla napsat dopis na uvedenou firmu, kde by popsala situaci a získala dodatečné potvrzení o zrušení smlouvy. Současně s tím jí poradkyně pomohla sepsat dopis pro exekutora – žádost o změnu exekuce s přihlédnutím k zákonnému nároku na životní minimum, s tím že jí je uložena exekuce na účet, kde má veškeré finance a tudíž nemá být z čeho živa. Exekutor žádosti vyhověl, exekuci změnil pouze na exekuci na důchod a nikoli na celý účet, díky tomu měla klientka k dispozici alespoň nějaké finance. Firma nakonec dohledala ukončení oné smlouvy a exekuce byla zcela zrušena/zastavena. Klientka navštívila OP celkem třikrát.

Případová studie 2

Klient - původně soukromý podnikatel, nyní zaměstnaný. V době svého podnikání si otevřel několik provozoven, nakupoval zboží na úvěr. V provozovnách se ale přestávalo dařit, klient však doufal, že se vše zlepší, vzal ještě nějaké zboží. Situace se však nezlepšovala, celý podnik nakonec zkrachoval. Z podnikání zůstaly poměrně rozsáhlé dluhy, kvůli jejich vyrovnání klient prodal dům, ve kterém žil, veškeré zařízení, zařízení provozoven, zboží pod cenou. Ani to však k umoření dluhů nestačilo. Po prodeji domu má trvalé bydliště na obecním úřadě obce, ve které žil. Našel si práci, ve které pracuje od rána do noci, bydlí u přítelkyně a téměř celou výplatu odevzdává věřitelům. Přesto to stále nemá konce, přicházejí další upomínky a soudní rozhodnutí, které klient nemá sílu číst. V této době se objednal do Občanské poradny. Již při prvním setkání klient řekl, že je rád, že se objednal, protože to jej donutilo otevřít všechnu poštu, kterou si za poslední půl rok sice vyzvedával, ale nečetl. Veškeré dokumenty a materiály měl klient s sebou. Vše bylo seřazené dle data, podle slov klienta všechno srovnal až potom, co se do poradny objednal. Poradkyně jej pochválila za to, že se snaží v celé věci podniknout alespoň něco, první krok - objednal se do poradny. Doporučila klientovi sestavit jednoduchou tabulku - má dáti - dal. Seřadit věřitele podle určeného klíče - doba splatnosti, objem dluhu. Při další návštěvě měl klient vše sepsané, podle jeho slov mu to pomohlo se v celé situaci zorientovat. Sám navrhl co je nutné splatit co nejdříve, které dluhy ještě počkají. Byl rozhodnut veškeré pohledávky splatit, aby nezůstal nikomu nic dlužný. Poradkyně mu navrhla, aby kontaktoval své věřitele, seznámil je se svou situací, podal návrh na splátkový kalendář, případně podal informace o tom, kdy a v jaké míře bude moci začít dlužnou částku splácet. Klient byl v poradně dvakrát. Podle jeho slov byl rád, že má s kým o těchto problémech hovořit, své přítelkyni neříkal všechno z obavy, že by jí zbytečně přidával starosti a vlastní hovor v poradně mu přece jen trošku ulehčil.