Posílení personální kapacity občanské poradny a poradny pro oběti trestných činů

Projekt je zaměřen na dva hlavní cíle:

Partnery projektu jsou Městský úřad Frýdlant a Městský úřad Hrádek nad Nisou.

Hodnocení výsledků projektu

Do projektu se zapojilo plánovaných 18 účastníků. Nábor dobrovolníků byl proveden prostřednictvím informačních letáčků umístěných a distribuovaných na úřadech práce v regionu, partnersky spolupracujících Městských úřadech ve Frýdlantu a v Hrádku nad Nisou, posléze i Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. Původní obava realizátora, že o dlouhodobou dobrovolnickou činnost nebude zájem, se ukázala jako zbytečná. Dobrovolníci se do projektu hlásili průběžně.

Činností dobrovolníků byla uvolněna pracovní kapacita pro odborné pracovníky, zaměstnance organizace, kteří se mohli ve větším časovém rozsahu věnovat klientům poraden a tím se mohl zvýšil počet konzultačních hodin pro klienty.

Dobrovolníci hodnotili svou praxi jako podnětnou a přínosnou pro další práci. 44,4 % účastníků projektu nalezlo v průběhu praxe zaměstnání v sociálních službách. Hlavní skupinou zájemců o účast v projektu byli studenti před nástupem na vysokou školu nebo ti, kteří právě vysokou školu ukončili. Další skupinu tvořili ženy vracející se do zaměstnání po mateřské dovolené.

V rámci projektu vznikla Metodická příručka pro dlouhodobou práci s dobrovolníky na poradenském pracovišti.

Kontakt

Věra Šístková, vedoucí manažer projektu
tel.: 485 152 140 e-mail: d-ossistkova@volny.cz

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.