Projekt „Rozšíření odborného sociálního poradenství v Občanské poradně v lokalitě Nový Bor“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007794

Anotace : Projekt zajišťuje rozšíření kapacity stávajícího odborného sociálního poradenství prostřednictvím kontaktního pracoviště Občanské poradny v Novém Boru. Rozšíření je nutné zejména pro občany, kteří jsou zatíženi dluhy v takové míře, že již nezvládají své závazky plnit a jsou předluženi, a kteří nemohou insolvenční návrhy podávat sami. Žadatel v rámci projektu poskytne poradenství, případně podá insolvenční návrh, 224 klientům.

Anotace : Projekt zajišťuje rozšíření kapacity stávajícího odborného sociálního poradenství prostřednictvím kontaktního pracoviště Občanské poradny v Novém Boru. Rozšíření je nutné zejména pro občany, kteří jsou zatíženi dluhy v takové míře, že již nezvládají své závazky plnit a jsou předluženi, a kteří nemohou insolvenční návrhy podávat sami. Žadatel v rámci projektu poskytne poradenství, případně podá insolvenční návrh, 224 klientům.

Cílem projektu je zpracování a případné podání insolvenčního návrhu nejméně 24 občanům a tím jim pomoci získat lepší životní podmínky po uplynutí pěti let a oddlužení.

Dalším cílem projektu je poskytnout odborné sociální poradenství, včetně poradenství dluhového nejméně 224 občanům žijícím v SVL Nový Bor a tím jim pomoci lépe zvládat svou finanční situaci, získat kompetence pro samostatné řešení složitých životních situací. Díky orientaci ve finančních otázkách zabránit dalšímu zadlužování, zabránit možným sankcím díky znalosti svých práv a povinností, např. sestavení domácího rozpočtu s pomocí poradce, příprava splátkového kalendáře, pomoc se sepsáním žádosti a dalších potřebných dokumentů.

Logo EU