Projekty, které již byly zakončeny

Posílení personální kapacity OP a POTČ

Rozvoj řídících pracovníků NNO a PO Libereckého kraje

V tomto projektu byly realizovány vzdělávací programy, které pomohly řídícím pracovníkům NNO a PO získat dovednosti a znalosti nutné k efektivnímu řízení jejich organizací. Tyto vzdělávací programy jsou rodzděleny do dvou částí a jejich součástí jsou také individuální konzultace s jednotlivými lektory na téma, které si určí frekventanti.

Podrobnější informace najdete na stránkách projektu (viz odkaz), dokumenty ke stažení, kontakty na pracovníky tohoto projektu.

Komplexní dluhové poradenství pro občanské poradny v ČR

Asociace občanských poraden uspěla v grantovém řízení programu Transition Facility 2004 a v období od července 2006 do května 2007 realizuje projekt: „Komplexní dluhové poradenství pro občanské poradny v ČR“ Cílem projektu je rozšířit kapacitu členských občanských poraden v hájení zájmů občanů-spotřebitelů v oblasti dluhového poradenství a spotřebních úvěrů a půjček.

Cílovými skupinami projektu jsou jednotlivé občanské poradny, jejich klienti – občané ohrožení předlužováním, široká veřejnost (preventivní aktivity ) a poskytovatelé půjček a spotřebních úvěrů.

Hlavními činnostmi je aplikace britské metodologie poskytování dluhového poradenství do českých podmínek, tvorba komplexního systému dluhového poradenství a jeho odzkoušení a implementace do členských poraden zahrnující poskytování dluhového poradenství klientům. Součástí projektu je i vytvoření komplexního školení pro poradce OP a vytvoření a pilotní odzkoušení regionální PR strategie zaměřené na prevenci předlužování.

“Tento projekt je podpořen z prostředků Evropské unie. Za obsah těchto stránek je výhradně odpovědná Asociace občanských poraden a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.“