Projekt CZ.1.04/3.1.03/A7.00122 Vzdělávejte se v sociálních službách

Obsahem tohoto projektu je vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Součástí nabídky jsou jednak krátkodobé kurzy, ale také dlouhodobé (rekvalifikační). Všechny nabízené kurzy jsou akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Kurzy realizované v rámci tohoto projektu jsou určené pro pracovníky organizací, které mají sídlo v Libereckém kraji.

Realizace projektu probíhá do 30.6.2015.

Kurzy a výcviky, které probíhají v rámci projektu jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách. Působnost projektu je v Libereckém kraji - v rámci projektu tedy mohou být proškoleny jen osoby, které jsou zaměstnané v organizaci poskytující sociální služby na území Libereckého kraje, organizace se sídlem v Libereckém kraji.

Průběh projektu Vzdělávejte se v sociálních službách, CZ.1.04/3.1.03/A7.00122

V průběhu realizace projektu probíhaly kurzy a semináře jednotlivých klíčových aktivit podle harmonogramu, který byl přizpůsobován možnostem účastníků i možnostem jednotlivých lektorů. Většina kurzů a seminářů probíhala v prostorách příjemce, jen v několika případech proběhl seminář v místě poskytovatele sociálních služeb a to z toho důvodu, že se semináře účastnili jen pracovníci tohoto poskytovatele. Vzhledem k tomu, že jsme oslovili s žádostí o potvrzení účasti v projektu poskytovatele sociálních služeb na Liberecku, nebyl v průběhu realizace problém s počtem účastníků. Spíše jsme byli nuceni řešit převis účastníků. Ve velmi žádaných kurzech a seminářích jsme navýšili počet účastníků na maximální možný počet při zachování plánované výše přímé podpory na účastníka. Z dotazníků zpětných vazeb jsme dostávali většinou kladné hodnocení a to jak organizace, tak vzdělávací úrovně kurzů a seminářů.

Publicita

V průběhu projektu byly na stránkách projektu www.vzdelavani-pro-socialni-sluzby.weebly.com/ vždy aktuální informace k plánovaným seminářům a kurzům, kde byly uvedeny informace k vlastnímu projektu, k termínům, dokumenty ke stažení. Na stránkách příjemce byla jednak informace k realizovanému projektu a odkaz na stránky projektu, v části vzdělávání byly publikovány informace k jednotlivým kurzům a seminářům. Aktuální informace byly také publikovány na profilu příjemce na facebooku http://facebook.com/D.obcanske.sdruzeni a na profilu Google+ https://plus.google.com/, stejně tak se informace o kurzech objevovaly na našem twitterovém účtu https://twitter.com/Dsdruzeni.

Výsledky projektu

Klíčová aktivita 1 - V průběhu realizace projektu proběhlo v rámci této aktivity 9 kurzů a to 1 seminář Úvod do problematiky krizové intervence, 4 semináře Základy krizové intervence tváří v tvář, 2 semináře Rozvíjení dovedností v krizové intervenci, 1 seminář Internetové poradenství jako pomocný nástroj při krizové intervenci, 1 kurz Kompletní krizové intervence. Tuto klíčovou aktivitu celkem úspěšně absolvovalo 109 žen a 21 mužů.

Klíčová aktivita 2 - V průběhu celého projektu proběhlo v rámci této aktivity celkem 13 seminářů. 5 seminářů Jednání s psychiatrickým klientem - úvod do tématu, 1 seminář Řešení konfliktu a efektivní komunikace, 2 semináře Úvod do zvládání obtížných komunikačních situací při práci s klienty, 4 semináře na téma Komunikace s klienty s problematikou - zdravotní postižení, dlouhodobé onemocnění, umírání. Tuto klíčovou aktivitu celkem úspěšně absolvovalo 229 žen a 19 mužů.

Klíčová aktivita 3 - Po dobu realizace projektu bylo v rámci této aktivity realizováno celkem 14 seminářů. 6 seminářů Úvod do občanského a trestního práva, 2 semináře Dluhové poradenství v rozsahu 8 hodin, 2 semináře Úvod do problematiky domácího násilí a stalkingu, 4 semináře Dluhové poradenství v rozsahu 16 hodin. Tuto aktivitu celkem úspěšně absolvovalo 178 žen a 21 mužů.

Klíčová aktivita 4 - V průběhu realizace projektu proběhly tyto semináře: 5 seminářů Stres a prevence vyhoření, 4 semináře Relaxace, 1 seminář Úvod do problematiky zdraví a nemoci v kontextu sociálních služeb. Tuto aktivitu celkem úspěšně absolvovalo 165 žen a 8 mužů.

Plnění monitorovacích indikátorů

Všechny monitorovací indikátory byly naplněny tak, jak bylo uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

MI 07.41.00 – počet osob podpořených celkem, cílová hodnota 130, skutečně bylo podpořeno 320 osob. K převýšení počtu osob došlo díky tomu, že jsme MI nastavovali podle průzkumu, který jsme prováděli před podáním žádosti. Předpokládali jsme, že se pracovníci organizací, které se přihlásily, budou navštěvovat kurzy opakovaně. K tomu nedocházelo, mnoho pracovníků přišlo jen na jeden kurz, v mnohých organizacích se pracovníci střídali. Na jednotlivé kurzy se hlásilo více osob, než kolik bylo plánováno, nicméně prostředky přímé podpory byly čerpány tak, jak bylo uvedeno v rozpočtu.

MI 07.45.00 – počet podpořených organizací – celkem, cílová hodnota 1, skutečně byla podpořena 1 organizace a to organizace příjemce.

MI 07.46.13 – počet úspěšných absolventů kurzů celkem, cílová hodnota 528, dosažený počet úspěšných absolventů je 750.

Celkem v průběhu realizace projektu proběhlo 47 kurzů a seminářů, které úspěšně absolvovalo 681 žen a 69 mužů.

Stránky projektu: http://vzdelavani-pro-socialni-sluzby.weebly.com/