Projekt v rámci výzvy č.37 – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost „Další vzdělávání občanů Liberecka“ Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0204

Dne 1. 8. 2012 jsme zahájili realizaci projektu Další vzdělávání občanů Liberecka. Tento projekt je zaměřen na zvyšování kvality vybraných kompetencí obyvatel Liberecka a Jablonecka, motivuje občany k aktivnímu postoji k dalšímu vzdělávání. Jednotlivé aktivity projektu vzdělávají občany ke správnému reagování na životní situace v problematice rodinných financí, ve vztahu k médiím, k obhajobě svých práv, k prevenci kriminality a domácího násilí, k aktivnímu občanství a dobrovolnictví.

Vzdělávání bude probíhat formou seminářů a workshopů ve večerních hodinách nebo o víkendech, veřejnými diskusemi, panelovou diskusí. Pro širší veřejnost budou vytvořeny interaktivní webové stránky, kam budou moci občané zadávat dotazy a vyhledávat odpovědi. Dalším z výstupů projektu jsou také letáky a brožury, které budou k dispozici na veřejných místech – úřady práce, obecní úřady, informační centra, knihovny apod, také v prostorách příjemce.

Vlastní vzdělávací aktivity začínají v listopadu 2012 a již teď se můžete zaregistrovat do databáze zájemců o zasílání informací o jednotlivých programech na e-mail vzdelavani.obcanu@d-os.net.

Do předmětu napište prosím Další vzdělávání občanů, do textu e-mailu napište svoje jméno, případně telefonní číslo. Budete zaregistrováni pod e-mailem, ze kterého zpráva přišla.

Odkaz na stránku Vzdělávání občanů - http://vzdelavani-obcanu.cz