Vzdělávací programy projektu IP 2 – Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032

Záměrem nositele projektu, Libereckého kraje, je nastavení systému celoživotního vzdělávání pro oblast sociálních služeb v souvislosti s dlouhodobou podporou rozvoje kvality, efektivnosti a dostupnosti sociálních služeb na území kraje, a v návaznosti na požadavky vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Z tohoto důvodu proběhla příprava kvalitních akreditovaných vzdělávacích programů, které budou zajištěny pro všechny účastníky jako bezplatné vzhledem k finanční podpoře Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Občanské sdružení „D“ získalo pověření kraje k realizaci vzdělávacích kurzů pro pracovníky zabývající se sociální prevencí (viz nabídka a informace níže).

Nabídka vzdělávání pod záštitou Libereckého kraje

Vzdělávací kurzy zaměřené na pracovníky zabývající se sociální prevencí

Kontakt a informace

Šárka Svačinová DiS., koordinátor kurzů
Telefon: 774 405 675
E-mail: vzdelavani@d-os.net

Evropský sociální fond, a další