Aktuální trendy v sociální práci – úvod do problematiky

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Skladba kurzu:

Komu je kurz určen:
Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a odbornou podporu pečujících, kurzu se mohou účastnit také zájemci z řad dalších pomáhajících profesí.

Náplň kurzu:
Seznámení s aktuálními trendy v oblasti sociální práce a sociální intervence, jejímž cílem je zlepšení životních podmínek lidí ohrožených sociálním vyloučením a v celé společnosti, důraz bude kladen na osvojení si principů a filosofie antiopresivních (směřujících proti útlaku) a antidiskriminačních (směřujících proti znevýhodňování) postupů v sociální práci v menšinami v nejširším slova smyslu, dílčím tématem bude představení předchozího v systemickém slova smyslu.

Forma kurzu:
Interaktivní výklad s pomocí flipchartu a PowerPointové prezentace, řízená diskuse, workshop účastníků za účelem vzájemné výměny užitečných informací a zkušeností z praxe.

Lektoři:
PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu:

Uzávěrka přihlášek:

Číslo kurzu:

Cena kurzu: 1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 100%  docházka.

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška:

stáhnout přihlášku - závazná přihláška 2018

vyplnit přihlášku online