Bc. Dagmar Svobodová

Sociální pracovnice, konzultantka, lektorka, poradkyně.

Praxe: od roku 2002 praxe v sociálních službách, pracovník v přímé péči následně terapeut – pracovník volnočasových aktivit- Domov pro seniory Sloup v Čechách, zakladatelka a vedoucí Hospicové péče svaté Zdislavy v České Lípě (vznik prvního rodinného pokoje, terénní odlehčovací služba pro umírající v regionu Českolipska), vedoucí sociální pracovník Azylového domu pro matky s dětmi Farní charita Česká Lípa, od roku 2012-dosud Občanský poradce Déčko Liberec z.s, v současné době pracovník Úřadu vlády České republiky, jako Lokální poradce pro oblast sociální služby, Regionální centrum střed, Odbor pro sociální začleňování (Agentura).

Vzdělání a výcviky: Vystudovala Univerzitu Hradec Králové, obor sociální práce sociální politika – charita, v současné době studentem magisterského studia Masarykovy univerzity Brno obor Sociální práce Poradenství. Dále absolvovala sebezkušenostní výcvik Diakonie v rozsahu 200 hodin, Pilotní vzdělávací program Práce s uživateli návykových látek v podmínkách domovů pro seniory  150 hodin, Intenzivní sebezkušenostní výcvik Krizové Intervence 154 hodin, Práce s klientem v občanské poradně I 40 hodin.