Mgr. Lucie Hermánková

Praxe: Od roku 1990 praxe v sociálních službách, od roku 1992 na českých linkách důvěry, od roku 1998 lektorka, od roku 2000 supervizorka, od roku 2011 expertní činnost pro MPSV. Nejdelší praxe v poskytování telefonické krizové pomoci, 4 roky vedoucí Pražské linky důvěry (LD Liberec, LD Kladno, PLD Praha). Další praxe v různých oblastech (Rodinná poradna, Fokus, OSPOD, TKDZ). Lektorská činnost se specializací na krizovou intervenci a minimalizaci šikany („D“-o.s., VS SLB, SVSKI, Aisis o.s.). Od roku 2000 supervizorka v sociálních službách.

Vzdělání a výcviky: Dokončuje studium na FHS UK Praha, Supervize a řízení zdr. a soc. organizací (Supervize). Předtím Katedra sociálních studií na PF TU Liberec, Sociální práce (Penitenciární péče). Ještě předtím Sociálně právní akademie Praha. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v psychoterapii SUR (700 hodin – Skálův institut), Gestalt výcvik (200 hodin), výcvik TKI a CISM.