Informace o lektorech

Ing. Romana Lakomá

Praxe:  2006 – dosud (s přestávkami) poradce v Občanské poradně 2013 – dosud telefonická krizová intervence 2011 – dosud lektorská činnost   Vzdělání a výcviky:  vystudovala jsem v roce 1991 Vysokou školu lesnickou a dřevařskou (nyní Technická univerzita Zvolen) 2002

Bc. Dagmar Svobodová

Sociální pracovnice, konzultantka, lektorka, poradkyně. Praxe: od roku 2002 praxe v sociálních službách, pracovník v přímé péči následně terapeut – pracovník volnočasových aktivit- Domov pro seniory Sloup v Čechách, zakladatelka a vedoucí Hospicové péče svaté Zdislavy v České Lípě (vznik prvního rodinného pokoje, terénní odlehčovací

MUDr. Valerie Štáfková

Praxe: Praxi získávala v Psychiatrické léčebně Bohnice Praha /1995-1998/, v Krizovém centru RIAPS Praha /2001-2003/, v Dejvickém psychoterapeutickém centru Praha /2003-2008/, od r. 2004 také jako vedoucí terapeut sdružení Diabasis. Od r. 2007 doposud se věnuje převážně psychoterapeutické praxi v soukromé

Mgr. Boleslav Keprt

Vzdělání a výcviky: Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Satiterapii, výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik pro dobrovolníky v doprovázení umírajících v hospici, výcvik v telefonické krizové intervenci, emailové poradenství, chatové poradenství, kurz Focusing a další

Mgr. Michaela Horáčková

Sociální pracovnice, lektorka a konzultantka v sociálně-právní a psychosociální oblasti Praxe: Zkušenosti s přednášením na TU v Liberci i s lektorováním seminářů a kurzů s různorodou tematikou pro NNO i úřady. Zvláštní oblastí zájmu je pro ni práce s rodinami s umírajícím členem a semináře s tématem konce lidského života.

PhDr. Jana Teplanská

Praxe: Od roku 1998 práce s dětmi s hyperaktivním syndromem v rámci DYS – centrum Praha. Od roku 2004 pracuje jako psycholožka v Psychiatrické léčebně Bohnice na otevřeném psychoterapeutickém oddělení komunitního typu. Od 2005 částečným úvazkem ve VFN Praha – oddělení

Šárka Svačinová, DiS.

Praxe: od roku 1996 – dosud: praxe v sociálních službách. Aktivně pracuje v telefonické krizové intervenci na linkách důvěry. 2 roky praxe v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni – Oblastní charita Liberec. Od roku 1996 – 2000 SOS

Mgr. Jana Kučerová

Praxe: 2001-2007 a znovu od roku 2012 aktivně pracuje na lince důvěry v Praze: TKI, internetové poradenství prostřednictvím e-mailu a chatu. Od roku 2006 zaměstnána jako psycholog v PL Petrohrad. 5 let časopisové poradenství pro teenagery (periodika nakl. Egmont), roční stáž

Mgr. Lucie Hermánková

Praxe: Od roku 1990 praxe v sociálních službách, od roku 1992 na českých linkách důvěry, od roku 1998 lektorka, od roku 2000 supervizorka, od roku 2011 expertní činnost pro MPSV. Nejdelší praxe v poskytování telefonické krizové pomoci, 4 roky vedoucí Pražské

MUDr. Gabriela Šivicová

Praxe: v letech 1996-1997 působila v psychiatrické léčebně Kosmonosy na příjmovém oddělení, gerontopsychiatrickém odd. a odd. akutních stavů. Následně v letech 1997-1998 pracovala jako sekundární lékařka na otevřeném oddělení Psychiatrického centra Praha v Praze. Od roku 1999 působí v KC RIAPS

Mgr. Hana Koubková

Praxe:9 let praxe na lince důvěry; 3 roky praxe v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Vzdělání a výcviky:Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta, obor sociální a charitativní práce. Výcvik TKI, kurzy KI a IP.