Stres, zdraví a relaxace

Psychohygiena v pomáhajících profesích – úvod do problematiky

Akreditace:  MPSV    /číslo akreditace: A2018/0607- SP/PC/VP/ Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Pro pracovníky, kteří se při své práci potýkají s otázkou pracovní zátěže pečujících,

Aktuální trendy v sociální práci – úvod do problematiky

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální

Stres a prevence syndromu vyhoření – úvod do tématu

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Pracovníkům ze zdravotnictví, ze sociálních oborů, z psychosociální oblasti, pro studenty humanitních a lékařských oborů.

Základní otázky zdraví a nemoci v sociální práci

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: Kurz je realizován jako jednodenní setkání založené na přednášce, řízené diskusi a workshopu zkušeností a znalostí. Komu je kurz určen: Kurzu se mohou účastnit jak pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a