Monthly Archives: Září 2014

PhDr. Jana Teplanská

Praxe: Od roku 1998 práce s dětmi s hyperaktivním syndromem v rámci DYS – centrum Praha. Od roku 2004 pracuje jako psycholožka v Psychiatrické léčebně Bohnice na otevřeném psychoterapeutickém oddělení komunitního typu. Od 2005 částečným úvazkem ve VFN Praha – oddělení

Šárka Svačinová, DiS.

Praxe: od roku 1996 – dosud: praxe v sociálních službách. Aktivně pracuje v telefonické krizové intervenci na linkách důvěry. 2 roky praxe v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni – Oblastní charita Liberec. Od roku 1996 – 2000 SOS

Mgr. Jana Kučerová

Praxe: 2001-2007 a znovu od roku 2012 aktivně pracuje na lince důvěry v Praze: TKI, internetové poradenství prostřednictvím e-mailu a chatu. Od roku 2006 zaměstnána jako psycholog v PL Petrohrad. 5 let časopisové poradenství pro teenagery (periodika nakl. Egmont), roční stáž

Mgr. Lucie Hermánková

Praxe: Od roku 1990 praxe v sociálních službách, od roku 1992 na českých linkách důvěry, od roku 1998 lektorka, od roku 2000 supervizorka, od roku 2011 expertní činnost pro MPSV. Nejdelší praxe v poskytování telefonické krizové pomoci, 4 roky vedoucí Pražské

MUDr. Gabriela Šivicová

Praxe: v letech 1996-1997 působila v psychiatrické léčebně Kosmonosy na příjmovém oddělení, gerontopsychiatrickém odd. a odd. akutních stavů. Následně v letech 1997-1998 pracovala jako sekundární lékařka na otevřeném oddělení Psychiatrického centra Praha v Praze. Od roku 1999 působí v KC RIAPS

Mgr. Hana Koubková

Praxe:9 let praxe na lince důvěry; 3 roky praxe v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Vzdělání a výcviky:Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta, obor sociální a charitativní práce. Výcvik TKI, kurzy KI a IP.

Mgr. Anna Jirsáková

Praxe: Od roku 1995 aktivně pracuje na linkách důvěry (Praha SOS centrum Diakonie, LD Plzeň, LD Liberec). Od roku 2004 pracuje jako dětský psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně v Liberci. Lektorka kurzů relaxací, internetového poradenství, kurzů pro metodiky prevence a asistenty pedagoga

Mgr. Svatava Havelková

Praxe: Od roku 1975 jako podnikový právník, od roku 1990 do roku 2011 jako vedoucí referent – specialista na Ministerstvu životního prostředí, přednáší a publikuje v oboru právní úpravy ochrany přírody a krajiny. Od roku 2003 působí jako poradce Občanské poradny,

Bc. Ludmila Guzýová

Praxe: od roku 2005 poradce Občanské poradny Liberec, od r. 2007 vedoucí Občanské poradny, od září 2009 statut. zástupkyně „D“ občanského sdružení, externí pracovník Linky důvěry. Vzdělání a výcviky: TU Liberec, Speciální pedagogika, kurzy – Telefonická krizová intervence, Internetové poradenství, Rozvoj dalšího

PhDr. Kateřina Thelenová

Praxe: 2004 – dosud Olomouc Katedra sociologie a andragogiky, FF UP garanta studia, lektorka a konzultantka akademických textů, ředitelka univerzity třetího věku; 2007 – dosud Liberec Katedra sociálních studií a spec. pedagogiky, FP TUL Odborná asistentka (výuka, vedení prací, koncepční činnost).

Mgr. Martin Halama

Praxe: Supervizor v oblasti sociálních služeb. Dříve vedoucí Linky důvěry Liberec, socioterapeut v krizovém centru a v terapeutické komunitě pro drogově závislé. Vzdělání a výcviky: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Pražská vysoká škola psychosociálních studií), Sebezkušenostní výcvik v