Monthly Archives: Březen 2017

Úvod do problematiky ohrožené dítě v nefunkční rodině 1

Akreditace:  MPSV  /číslo akreditace: 2017/0088 – PC/SP/PP/ Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v

Úvod od problematiky sociální práce s rodinou v období předběžného opatření 1

Akreditace: MPSV  /číslo akreditace: 2017/0089 – PC/SP/PP/ Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v oblasti

Bc. Dagmar Svobodová

Sociální pracovnice, konzultantka, lektorka, poradkyně. Praxe: od roku 2002 praxe v sociálních službách, pracovník v přímé péči následně terapeut – pracovník volnočasových aktivit- Domov pro seniory Sloup v Čechách, zakladatelka a vedoucí Hospicové péče svaté Zdislavy v České Lípě (vznik prvního rodinného pokoje, terénní odlehčovací

MUDr. Valerie Štáfková

Praxe: Praxi získávala v Psychiatrické léčebně Bohnice Praha /1995-1998/, v Krizovém centru RIAPS Praha /2001-2003/, v Dejvickém psychoterapeutickém centru Praha /2003-2008/, od r. 2004 také jako vedoucí terapeut sdružení Diabasis. Od r. 2007 doposud se věnuje převážně psychoterapeutické praxi v soukromé

Mgr. Boleslav Keprt

Vzdělání a výcviky: Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Satiterapii, výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik pro dobrovolníky v doprovázení umírajících v hospici, výcvik v telefonické krizové intervenci, emailové poradenství, chatové poradenství, kurz Focusing a další

Mgr. Michaela Horáčková

Sociální pracovnice, lektorka a konzultantka v sociálně-právní a psychosociální oblasti Praxe: Zkušenosti s přednášením na TU v Liberci i s lektorováním seminářů a kurzů s různorodou tematikou pro NNO i úřady. Zvláštní oblastí zájmu je pro ni práce s rodinami s umírajícím členem a semináře s tématem konce lidského života.

Kurz Internetové poradenství jako pomocný nástroj při krizové intervenci

Kurz „Internetové poradenství jako pomocný nástroj při krizové intervenci“   září či říjen 2020, přesné datum bude upřesněno Lektoři:  Mgr. Hana Koubková