Monthly Archives: Březen 2017

Úvod do problematiky ohrožené dítě v nefunkční rodině 1

Akreditace:  MPSV  /číslo akreditace: 2017/0088 – PC/SP/PP/ Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v

Úvod od problematiky sociální práce s rodinou v období předběžného opatření 1

Akreditace: MPSV  /číslo akreditace: 2017/0089 – PC/SP/PP/ Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v oblasti

Bc. Dagmar Svobodová

Sociální pracovnice, konzultantka, lektorka, poradkyně. Praxe: od roku 2002 praxe v sociálních službách, pracovník v přímé péči následně terapeut – pracovník volnočasových aktivit- Domov pro seniory Sloup v Čechách, zakladatelka a vedoucí Hospicové péče svaté Zdislavy v České Lípě (vznik prvního rodinného pokoje, terénní odlehčovací

MUDr. Valerie Štáfková

Praxe: Praxi získávala v Psychiatrické léčebně Bohnice Praha /1995-1998/, v Krizovém centru RIAPS Praha /2001-2003/, v Dejvickém psychoterapeutickém centru Praha /2003-2008/, od r. 2004 také jako vedoucí terapeut sdružení Diabasis. Od r. 2007 doposud se věnuje převážně psychoterapeutické praxi v soukromé

Mgr. Boleslav Keprt

Vzdělání a výcviky: Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Satiterapii, výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik pro dobrovolníky v doprovázení umírajících v hospici, výcvik v telefonické krizové intervenci, emailové poradenství, chatové poradenství, kurz Focusing a další

Mgr. Michaela Horáčková

Sociální pracovnice, lektorka a konzultantka v sociálně-právní a psychosociální oblasti Praxe: Zkušenosti s přednášením na TU v Liberci i s lektorováním seminářů a kurzů s různorodou tematikou pro NNO i úřady. Zvláštní oblastí zájmu je pro ni práce s rodinami s umírajícím členem a semináře s tématem konce lidského života.

Kurz Internetové poradenství jako pomocný nástroj při krizové intervenci

Kurz „Internetové poradenství jako pomocný nástroj při krizové intervenci“   bude probíhat ve dnech 20. – 22. září 2019 Lektoři:  Mgr. Hana Koubková