Monthly Archives: Březen 2017

Vypsané kurzy na jaro 2017

Vypsali jsme nové kurzy pro jaro 2017. Přehled vypsaných kurzů v přehledném dokumentu si můžete stáhnout. Nabídka kurzy Déčko jaro 2017

Úvod do problematiky ohrožené dítě v nefunkční rodině 1

Akreditace:  MPSV Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v oblasti sociálních, poradenských a preventivních

Úvod od problematiky sociální práce s rodinou v období předběžného opatření 1

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v oblasti sociálních, poradenských a preventivních služeb

Otevíráme také kurz Chatové poradenství v Praze

Tento kurz začíná 19.5.2017, je třídenní, akreditovaný MPSV. Více podrobností, včetně přihlášky najdete na odkazu Chatové poradenství jako nástroj krizové pomoci.

Otevíráme kurz Telefonické krizové intervence v Praze

Tento kurz je zaměřený zejména na výcvik v telefonické krizové intervenci, je vhodný pro pracovníky, kteří mají na svém pracovišti krizový telefon. Kurz otevíráme 26.5.2017. Více podrobností, včetně přihlášky najdete na Výcvikový kurz TKI  Kurz je akreditovaný MPSV, časová dotace

Bc. Dagmar Svobodová

Sociální pracovnice, konzultantka, lektorka, poradkyně. Praxe: od roku 2002 praxe v sociálních službách, pracovník v přímé péči následně terapeut – pracovník volnočasových aktivit- Domov pro seniory Sloup v Čechách, zakladatelka a vedoucí Hospicové péče svaté Zdislavy v České Lípě (vznik prvního rodinného pokoje, terénní odlehčovací

MUDr. Valerie Štáfková

Praxe: Praxi získávala v Psychiatrické léčebně Bohnice Praha /1995-1998/, v Krizovém centru RIAPS Praha /2001-2003/, v Dejvickém psychoterapeutickém centru Praha /2003-2008/, od r. 2004 také jako vedoucí terapeut sdružení Diabasis. Od r. 2007 doposud se věnuje převážně psychoterapeutické praxi v soukromé

Mgr. Boleslav Keprt

Vzdělání a výcviky: Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Satiterapii, výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik pro dobrovolníky v doprovázení umírajících v hospici, výcvik v telefonické krizové intervenci, emailové poradenství, chatové poradenství, kurz Focusing a další

Mgr. Michaela Horáčková

Sociální pracovnice, lektorka a konzultantka v sociálně-právní a psychosociální oblasti Praxe: Zkušenosti s přednášením na TU v Liberci i s lektorováním seminářů a kurzů s různorodou tematikou pro NNO i úřady. Zvláštní oblastí zájmu je pro ni práce s rodinami s umírajícím členem a semináře s tématem konce lidského života.

Kurz Internetové poradenství jako pomocný nástroj při krizové intervenci

Kurz „Internetové poradenství jako pomocný nástroj při krizové intervenci“   bude probíhat ve dnech 22. – 24. září 2017 v Praze. Lektoři: Bc. Ludmila Guzýová, Mgr. Hana Koubková, Mgr. Anna Jirsáková