Monthly Archives: Září 2017

Kompletní krizová intervence

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 150 hodin Skladba kurzu: 6 modulů  Komu je kurz určen: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a telefonní krizovou intervenci. Náplň kurzu: Vedení