Monthly Archives: Únor 2019

Nabídka kurzů na rok 2019

Vážení potenciální účastníci našich kurzů, máme pripravenou nabídku kurzů pro celý rok 2019, aby se vám lépe plánovalo. Nabídku si můžete prohlédnout zde. V nabídce najdete na poslední straně odkazy na jednotlivé kurzy. Anebo stáhnout Nabídka kurzy Déčko jaro podzim 2019

Psychohygiena v pomáhajících profesích – úvod do problematiky

Akreditace:  MPSV    /číslo akreditace: A2018/0607- SP/PC/VP/ Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Pro pracovníky, kteří se při své práci potýkají s otázkou pracovní zátěže pečujících,

Jak pečovat o uživatele s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky

Akreditace:  MPSV /číslo akreditace: A2018/0606 – SP/PC/ Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům, kteří se při své práci setkávají s těmito klienty,