Monthly Archives: Červen 2020

Kurz Kompletní krizové intervence Praha říjen 2021 – březen 2022

Akreditace: MPSV – číslo akreditace: A2017/0610-SP/PC/VP Délka kurzu: 150 hodin Podmínky pro vstup do kurzu : Věk minimálně 21 let a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou Skladba kurzu: 6 modulů  Komu je kurz určen: Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v

Kompletní krizová intervence Olomouc podzim 2020 – jaro 2021- přihlašování bylo zastaveno

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 150 hodin Skladba kurzu: 6 modulů  Komu je kurz určen: Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a

Kurz Internetové poradenství – v září 2021 v Praze

Upozorňujeme zájemce, že ve dnech 17. 9. – 19. 9. 2021 e koná kurz Internetového poradenství v Praze. Přihlašovat na kurz se můžete už nyní.