Dluhové poradenství II – prohlubování finanční gramotnosti občanů

Akreditace: MPSV  /číslo akreditace: 2016/0435-PC/SP/VP/PP/

Délka kurzu: 16 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Skladba kurzu: Kurz je dvoudenní. První den se účastníci zabývají především dobou předcházející předlužení, druhý den je věnován důsledkům nesplácení, vymáháním, exekucemi a možným řešením zadluženosti. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.

Komu je kurz určen: Pracovníkům v oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících profesí, pedagogickým pracovníkům

Náplň kurzu: 1. den: Než se zadlužíme (co zvažovat, domácí rozpočet, rezerva, výběr poskytovatele), Úvěrové smlouvy (náležitosti smlouvy, úroky, sankce, rozhodčí smlouva, zajištění, důsledky nesplácení, vymáhací společnosti), Exekuce a osobní bankrot (vysvětlení pojmů) 2. den: Exekuce – zahájení, způsoby provedení, obrana, rozbor modelové situace, Insolvenční zákon – osobní bankrot (podmínky, důsledky, rizika, ukončení, vyplňování modelového návrhu

Forma kurzu: Teoretické přednášky – prezentace, příklady z praxe, řešení modelových situací ve skupinách, řízená diskuse dle výstupů skupin

Lektoři: Bc. Ludmila Guzýová

Místo konání: Déčko Liberec z. s., Švermova 32, Liberec 10

Termíny kurzu:

15. + 16. října 2019 /uzávěrka přihlášek: 1. října 2019/

Číslo kurzu: 119 034

Cena kurzu: 2 400,-  Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
90% docházka + písemný test

Přihláška: stáhnout přihlášku - závazná přihláška 201vyplnit přihlášku online