Základní etické otázky a dilemata v profesionální sociální práci

Akreditace:
MPSV   /číslo akreditace: A2017/0769-SP/PC/VP/

Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Komu je kurz určen: Kurz je určen pro všechny profesionály v sociální práci, kteří se aktivně zajímají o její kvalitu, etické a morální rozměry a dilemata v práci s lidmi v tíživé životní situaci. Jedná se o kurz pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky i vedoucí pracovníky, kteří prostřednictvím vlastního etického růstu chtějí posilovat kvalitu sociální práce a realizaci sociálních služeb

Náplň kurzu:

První třetina kurzu je věnována základnímu rámci etiky, profesní etiky, vlastního profesního hodnocení a reflektování etických otázek v sociální práci. V dalších dvou třetinách se pak s účastníky prakticky věnujeme kladení eticky významných otázek spojených s každodenním výkonem sociální práce. Hledáme možnosti a cesty vedoucí k zodpovědnému výkonu sociální práce v dilematickém prostředí

Forma kurzu:

Kurz je realizován jako řízená diskuse doplňovaná o odborné informace a reflexe lektorky, která je průvodkyní a facilitátorkou vlastních profesních a etických dilemat účastníků kurzu.

Lektor: PhDr. Kateřina Thelenová, PhD.

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termíny kurzu:

13. října 2020 /uzávěrka přihlášek: 29. září 2020/ číslo kurzu: 120 023

 

Cena kurzu:  1 500,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% docházka

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška: 

vyplnit přihlášku online