Internetové poradenství jako pomocný nástroj při krizové intervenci v Praze

Akreditace: A2020/0491-SP/PC/VP

Délka kurzu:
24 hodin/ 3 dny

Komu je kurz určen:
Začínajícím i stávajícím pracovníkům na Linkách důvěry, pracovníkům na místech vybavených krizovým telefonem (záchranné služby, tísňové linky) či emailem, studentům humanitních oborů a všem, co se chtějí zdokonalit v komunikaci prostřednictvím internetu.

Přednostně budou do kurzu  zařazováni  absolventi kurzů krizové intervence.

Náplň kurzu:
Úvod do problematiky internetového poradenství , krizová intervence v IP – možnosti a limity, zpracování emailových dotazů po formální stránce – přijetí dotazu, vypracování odpovědi, odeslání odpovědi, metodika IP, typologie e-mailových kontaktů, etický kodex a právní aspekty IP,supervize IP.

Forma kurzu:
Interaktivní výklad, skupinová diskuse, sebezkušenostní, motivační, aktivizační, zážitkové techniky, modelové situace, práce ve skupinách, práce na PC – praktické vyhotovení odpovědi.

Lektoři: Mgr. Hana Koubková, Ing. Romana Lakomá

Místo konání: Praha 3

Termín kurzu: 18.  – 20. září 2020

Uzávěrka přihlášek: 4. září 2020

Číslo kurzu: 120 002

Cena kurzu: 3850,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:

Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Kurz se bude konat při minimálním počtu 7 účastníků, 14  dní před zahájením kurzu Vám bude oznámeno, jestli se kurz koná. Děkujeme za pochopení. 

Doplňující informace:

Kurz je možné realizovat za předem dohodnutých podmínek i mimo Déčko z.s. Liberec.

Přihláška:

vyplnit přihlášku online