Jak pečovat o uživatele s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky

Akreditace:  MPSV /číslo akreditace: A2018/0606 – SP/PC/

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Komu je kurz určen:

Stávajícím či začínajícím pracovníkům, kteří se při své práci setkávají s těmito klienty, nebo jsou přímo jejich cílovou slupinou. Je využitelný jako celoživotní vzdělávání pro soc. pracovníky, pracovníky v soc. službách.

Náplň kurzu:

Tento kurz je úvodem do problematiky péče o klienty s Alzheimerovou nemocí. Cílem kurzu je seznámit pracovníky v sociálních službách s různými typy demencí Alzheimerova typu, příčinami, projevy, se zásadami péče o uživatele s demencí a doporučenými postupy pro navázání efektivní komunikace a její usnadnění. Účastníci kurzu získají dovednosti v rozlišení stádia demence dle projevů a chování uživatele, taktéž získají poznatky o aktuální nabídce služeb v ČR pro klienty trpící demencí a jejich blízké.

Forma kurzu: Teoretické přednášky, interaktivní kurz

Lektor: Mgr. Dagmar Svobodová

Termíny konání kurzu:  

15. října 2020 / uzávěrka přihlášek: 1. října 2020/   číslo kurzu: 120 025

 

Cena kurzu: 1 500,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

 

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: K získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% docházka.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška:

 

vyplnit přihlášku online