Jednání s agresivním klientem – úvod do problematiky

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Skladba kurzu:

Komu je kurz určen:
Pracovníkům ze zdravotnictví pečujícím o nemocné, seniory, handicapované, pracovníkům ze sociálních a poradenských služeb, z terapeutických pracovišť, studentům humanitních a lékařských oborů a dalším zájemcům.

Náplň kurzu:
Výklad agresivního chování, spouštěcí události, typy agresivních osobností, techniky, zásady a pravidla zacházení s agresivitou, základní přístupy, sebezkušenost, modelové situace – praktické nácviky.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní výcvik.

Lektoři: Mgr. Zdeňka Svobodová

Místo konání: Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu:

Uzávěrka přihlášek:

Číslo kurzu: 

Cena kurzu: 1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: Nutná 100%  docházka.

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

 

Přihláška: 

vyplnit přihlášku online