Jednání s psychiatrickým klientem – úvod do tématu

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
8 hodin

Skladba kurzu:
-

Komu je kurz určen:
Stávajícím či začínajícím pracovníkům ze sociálních a poradenských služeb a všem zájemcům z pomáhajících a zdravotnických profesí. Dále je vhodný pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s lidmi trpícími duševním onemocněním a pro studenty humanitních oborů.

Náplň kurzu:
Vybrané kapitoly z psychopatologie: demence, závislosti, poruchy nálad, psychózy apod. Obtíže v komunikaci s některými psychiatrickými klienty a jak jim předcházet. Základní přístupy, kasuistiky, praktické nácviky.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní kurz.

Lektoři:
Kurz je veden vždy jedním z lektorů: Mgr. Vendula Kolářová, MUDr. Marie Janovská, MUDr. Gabriela Šivicová

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu:

Uzávěrka přihlášek:

Číslo kurzu:

Cena kurzu:  1 350  Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 100% docházka.

Doplňující informace:
-

Přihláška:

stáhnout přihlášku - závazná přihláška 2015

vyplnit přihlášku online