Kompletní krizová intervence Olomouc podzim 2020 – jaro 2021- přihlašování bylo zastaveno

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
150 hodin

Skladba kurzu: 6 modulů 

Komu je kurz určen:

Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a telefonní krizovou intervenci. Minimální věk pro přihlášení do kurzu je 21 let. Náhrady modulů budou umožněny jen ze závažných důvodů. Složení účastníků kurzu je plně v kompetenci Déčka Liberec z.s.

Náplň kurzu:
Vedení rozhovoru s klienty, metody sociální práce, současná legislativa, krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence, typologie klientů, typologie hovorů, práce s emocemi, mezigenerační a rodinné krize, psychiatrická problematika, suicidální klienti, umírání a truchlení, sexuální problematika, závislosti, prevence vyhoření v péči o klienta, supervize.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní výcvik.

Lektoři:
Mgr. Vendula Kolářová, Mgr. Zdeňka Svobodová, MUDr. Gabriela Šivicová,  Mgr. Anna Jirsáková, Mgr. et Mgr. Lucie Husová,  Šárka Svačinová, DiS.

Místo konání: Olomouc, Univerzita Palackého, Vodární 6, 

Zahájení  kurzu: 16. – 18. října 2020

Další setkání: 6. – 8. 11. 2020, 18. – 20. 12. 2020, 22. – 24. 1. 2021, 12. – 14. 3. 2021,

Poslední setkání: 9. – 11. 4. 2021

Kurz probíhá v časech: pátek 14,00 – 20,00, sobota 8,30 – 13,30, 15,00 – 19,15, neděle 8,30 – 13,30.

Uzávěrka přihlášek: 4.9.2020

Číslo kurzu:120 007

Cena kurzu: 23 000,- Kč, včetně evaluačního setkání (plnění je osvobozeno od DPH), členové ČAS po předložení potvrzení, že jsou členy asociace mají nárok na slevu 1.500,- Kč

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doporučená literatura: 
Vodáčková, D., a kol., Krizová intervence
Knoppová, D. a kol., Telefonická krizová intervence
Špatenková, n. a kolektiv, KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén
Špatenková, N. a kol, Krizová intervence pro praxi
Hartl, Pavel, Komunitní práce
Matoušek, Oldřich a kol, Základy sociální práce.
Matoušek, Oldřich, Slovník sociální práce
Navrátil, Pavel, Teorie a metody sociální práce

 

Přihlašování na kurz bylo z důvodu převisu přihlášených zastaveno.