Kompletní krizová intervence Olomouc prosinec 2021 – červen 2022 – přihlašování bylo ukončeno

Akreditace: MPSV

Délka kurzu: 150 hodin

Skladba kurzu: 6 modulů

Komu je kurz určen: Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a telefonní krizovou intervenci. Minimální věk pro přihlášení do kurzu je 21 let. Náhrady modulů budou umožněny jen ze závažných důvodů. Složení účastníků kurzu je plně v kompetenci Déčka Liberec z.s.

Náplň kurzu: Vedení rozhovoru s klienty, metody sociální práce, současná legislativa, krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence, typologie klientů, typologie hovorů, práce s emocemi, mezigenerační a rodinné krize, psychiatrická problematika, suicidální klienti, umírání a truchlení, sexuální problematika, závislosti, prevence vyhoření v péči o klienta, supervize.

Forma kurzu: Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní výcvik.

Lektoři: Mgr. Vendula Kolářová, MUDr. Gabriela Šivicová,  Šárka Svačinová, DiS., MUDr. Valerie Štáfková, Mgr. Lucie Hermánková, Petr Kužvart

Místo konání: Olomouc, Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.,  Jungmannova 25

Zahájení  kurzu: 10. – 12. 12 2021

Další setkání: 21. – 23. 1. 2022, 25. – 27. 2. 2022, 1.– 2. 4. 2022, 6. – 8. 5. 2022,

Poslední setkání: 3. – 5. 6. 2022 Kurz probíhá v časech: pátek 12,30 – 19,15, sobota 8,30 – 13,30, 15,00 – 18,15, neděle 8,30 – 13,30.

Zahájení přihlašování : 13.10.2021 ve 12:00

Uzávěrka přihlášek: 18.10.2021 (případně dříve v případě velkého převisu přihlášek)

Číslo kurzu:121 001

Cena kurzu: 25 000,- Kč, včetně evaluačního setkání (plnění je osvobozeno od DPH),

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doporučená literatura:  Vodáčková, D., a kol., Krizová intervence Knoppová, D. a kol., Telefonická krizová intervence Špatenková, n. a kolektiv, KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén Špatenková, N. a kol, Krizová intervence pro praxi Hartl, Pavel, Komunitní práce Matoušek, Oldřich a kol, Základy sociální práce. Matoušek, Oldřich, Slovník sociální práce Navrátil, Pavel, Teorie a metody sociální práce

Přihlašování na kurz bylo ukončeno, přihlášek přišlo násobně více než kolik může být účastníků. Děkujeme za váš zájem, vážíme si toho.