Komunikace s umírajícími a jejich rodinnými příslušníky – úvod do tématu

Akreditace:
MPSV   /číslo akreditace: 2015/0793 – PC/SP/VP/PP/

Délka kurzu:
8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Skladba kurzu:

Komu je kurz určen:
Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v oblasti sociálních, poradenských a pečovatelských služeb, dále všem zájemcům z pomáhajících a zdravotnických profesí. Vhodný i pro studenty humanitních oborů a pro všechny, kteří se chtějí naučit lépe komunikovat s lidmi na sklonku života.

Náplň kurzu:

Základy jednání, komunikace a sociální práce s těžce nemocným v terminálním stádiu a s jeho rodinou. Cílem je získání znalosti, které pomohou zefektivnit komunikaci s osobami, které se ocitnou v poslední fázi svého života, bude jim poskytována hospicová a paliativní péče nebo se s nimi účastníci kurzu setkají v rámci péče o uživatele sociálních služeb.Kurz obsahuje základní informace o specifikách chování lidí v terminálním stádiu, o možných úskalích komunikace a jak předcházet nedorozumění. S posledním stádiem života, umíráním a smrtí, je možné se setkat napříč celým spektrem služeb i ve vlastní rodině a okolí. Lidé, vybavení znalostmi, zkušenostmi a odolností proti strachu ze smrti, mohou být velmi prospěšní při práci a komunikaci s umírajícími klienty a následně pozůstalými. Jedná se o zvýšenou zátěž a ta klade na člověka psychické, etické a morální nároky.


Forma kurzu: Teoretické přednášky, interaktivní kurz

Lektor: Mgr. Michaela Horáčková /dříve Vodičková/

Místo konání: Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu: 

Uzávěrka přihlášek: 

Číslo kurzu: 

Cena kurzu: 1 350,-  Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: Nutná 100% docházka.

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška:

vyplnit přihlášku online