Komunikace a asertivita – úvod do tématu

Akreditace:

Délka kurzu:
8 hodin

Skladba kurzu:
-

Komu je kurz určen:
Stávajícím či začínajícím pracovníkům ze sociálních a poradenských služeb a všem zájemcům z pomáhajících a zdravotnických profesí.Též studentům a všem, kteří jednají s lidmi a chtějí se zdokonalit v komunikaci.

Náplň kurzu:
Význam a schéma komunikace, efektivní naslouchání, role mluvčího a naslouchajícího, komunikační fauly a prohřešky, základní dovednosti k vedení rozhovoru a jednání. Neverbální komunikace a její význam, první dojem, jak správně číst druhé (mimika, gestikulace, haptika…), neverbální složky řeči. Asertivní práva a manipulační pověry. Jak říci ne.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní kurz.

Lektoři:
Mgr.Zdeňka Svobodová

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu:

Uzávěrka přihlášek: 

Číslo kurzu:

Cena kurzu:
1 350 Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 100% docházka.

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška:
vyplnit přihlášku online