Kompletní krizová intervence

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
150 hodin

Skladba kurzu: 6 modulů 

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a telefonní krizovou intervenci.

Náplň kurzu:
Vedení rozhovoru s klienty, metody sociální práce, současná legislativa, krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence, typologie klientů, typologie hovorů, práce s emocemi, mezigenerační a rodinné krize, psychiatrická problematika, suicidální klienti, umírání a truchlení, sexuální problematika, závislosti, prevence vyhoření v péči o klienta, supervize.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní výcvik, sebezkušenost.

Lektoři:
Mgr. Zdeňka Svobodová, Mgr. Vendula Kolářová, MUDr. Marie Janovská,  Mgr. Lucie Hermánková, Mgr. Jana Kučerová, Mgr. et Mgr. Lucie Husová, MUDr. Gabriela Šivicová, MUDr. Valerie Štáfková, Mgr. Boleslav Keprt, Petr Kužvart, PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS.,

Místo konání: Olomouc, Ostrava, České Budějovice

Zahájení  kurzu: podzim 2019

Další setkání:

Poslední setkání: jaro 2020

Kurz probíhá v časech: pátek 14,00 – 20,00, sobota 8,30 – 19,15 /1,5 hodinová pauza na oběd/, neděle 8,30 – 13,30.

Uzávěrka přihlášek: 20.8.2019

Číslo kurzu: 119 051, 119 053, 119 052

Cena kurzu: se liší podle místa realizace, cena je včetně evaluačního setkání (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doporučená literatura:
Vodáčková, D., a kol., Krizová intervence
Knoppová, D. a kol., Telefonická krizová intervence
Špatenková, n. a kolektiv, KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén
Špatenková, N. a kol, Krizová intervence pro praxi
Hartl, Pavel, Komunitní práce
Matoušek, Oldřich a kol, Základy sociální práce.
Matoušek, Oldřich, Slovník sociální práce
Navrátil, Pavel, Teorie a metody sociální práce

Kurz je možné realizovat za předem dohodnutých podmínek i mimo Déčko Liberec z.s.

Přihláška:

pro přihlášení se na kurz Olomouc zde, kurz v Ostravě zde, kurz v Českých Budějovicích zde

vyplnit přihlášku online