Kompletní krizová intervence v Praze – kurz je obsazen!

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
150 hodin

Skladba kurzu: 6 modulů 

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a telefonní krizovou intervenci.

Náplň kurzu:
Vedení rozhovoru s klienty, metody sociální práce, současná legislativa, krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence, typologie klientů, typologie hovorů, práce s emocemi, mezigenerační a rodinné krize, psychiatrická problematika, suicidální klienti, umírání a truchlení, sexuální problematika, závislosti, prevence vyhoření v péči o klienta, supervize.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní výcvik, sebezkušenost.

Lektoři:
Mgr. Zdeňka Svobodová, Mgr. Vendula Kolářová, MUDr. Marie Janovská,  Mgr. Lucie Hermánková, Mgr. Jana Kučerová, Mgr. et Mgr. Lucie Husová, MUDr. Gabriela Šivicová, MUDr. Valerie Štáfková, Mgr. Boleslav Keprt

Místo konání: Praha 2, Karlovo náměstí

Zahájení  kurzu: 14. – 16. 12. 2018

Další setkání:1. -3. 2., 22. – 24. 2., 22. – 24. 3., 26. – 28. 4. 2019

Poslední setkání: 31. 5. – 2. 6. 2019

Kurz probíhá v časech: pátek 14,00 – 20,00, sobota 8,30 – 19,15 /1,5 hodinová pauza na oběd/, neděle 8,30 – 13,30.

Uzávěrka přihlášek: 29. listopadu 2018

Číslo kurzu: 118 060

Cena kurzu: 17 000,- Kč, včetně evaluačního setkání (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doporučená literatura:
Vodáčková, D., a kol., Krizová intervence
Knoppová, D. a kol., Telefonická krizová intervence
Špatenková, n. a kolektiv, KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén
Špatenková, N. a kol, Krizová intervence pro praxi
Hartl, Pavel, Komunitní práce
Matoušek, Oldřich a kol, Základy sociální práce.
Matoušek, Oldřich, Slovník sociální práce
Navrátil, Pavel, Teorie a metody sociální práce

Kurz je možné realizovat za předem dohodnutých podmínek i mimo Déčko Liberec z.s.

Přihláška:

stáhnout přihlášku - závazná přihláška 

vyplnit přihlášku online