Kompletní krizová intervence v Liberci – kurz je již obsazen!!

Akreditace:
MPSV /číslo akreditace: A2017/0610-SP/PC/VP/

Délka kurzu:
150 hodin

Skladba kurzu: 6 modulů 

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a telefonní krizovou intervenci.

Náplň kurzu:
Vedení rozhovoru s klienty, metody sociální práce, současná legislativa, krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence, typologie klientů, typologie hovorů, práce s emocemi, mezigenerační a rodinné krize, psychiatrická problematika, suicidální klienti, umírání a truchlení, sexuální problematika, závislosti, prevence vyhoření v péči o klienta, supervize.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní výcvik, sebezkušenost.

Lektoři:
Mgr. Zdeňka Svobodová, Mgr. Vendula Kolářová, Mgr. et Mgr. Lucie Husová,  MUDr. Valerie Štáfková, Mgr. Anna Jirsáková, Šárka Svačinová, DiS.

Místo konání:  Déčko, z. s. , Švermova 32, Liberec

Zahájení  kurzu:  10. – 12. 9. 2020

Další setkání: 22. – 24. 10. 2020, 19. – 21. 11. 2020, 14. – 16. 1. 2021, 18. – 20. 2.2021

Poslední setkání: 18. – 20. 3. 2021

Kurz probíhá v časech: čtvrtek  14,00 – 20,00, pátek 8,30 – 19,15 /1,5 hodinová pauza na oběd/, sobota 8,30 – 13,30.

Uzávěrka přihlášek: 27. 8. 2020

Číslo kurzu: 120 003

Cena kurzu: 17 000,- Kč

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doporučená literatura:
Vodáčková, D., a kol., Krizová intervence
Knoppová, D. a kol., Telefonická krizová intervence
Špatenková, n. a kolektiv, KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén
Špatenková, N. a kol, Krizová intervence pro praxi
Hartl, Pavel, Komunitní práce
Matoušek, Oldřich a kol, Základy sociální práce.
Matoušek, Oldřich, Slovník sociální práce
Navrátil, Pavel, Teorie a metody sociální práce

Kurz je možné realizovat za předem dohodnutých podmínek i mimo Déčko Liberec z.s.

Přihláška:

 

vyplnit přihlášku online