Kurz kompletní krizové intervence České Budějovice – 2 MÍSTA SE UVOLNILA

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
150 hodin

Skladba kurzu: 6 modulů 

Komu je kurz určen:

Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a telefonní krizovou intervenci.

Náplň kurzu:
Vedení rozhovoru s klienty, metody sociální práce, současná legislativa, krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence, typologie klientů, typologie hovorů, práce s emocemi, mezigenerační a rodinné krize, psychiatrická problematika, suicidální klienti, umírání a truchlení, sexuální problematika, závislosti, prevence vyhoření v péči o klienta, supervize.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní výcvik.

Lektoři:
Mgr. Vendula Kolářová,  MUDr. Gabriela Šivicová,  Šárka Svačinvá, DiS., PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS.

Místo konání: České Budějovice, přesné místo konání bude upřesněno

Zahájení  kurzu: 15.-17.11.2019

Další setkání: 6.-8.12.019, 7.-9.2..2020, 20.-22.3..2020, 24.-26.4.2020,

Poslední setkání: 29.-31.5.2020

Kurz probíhá v časech: pátek 14,00 – 20,00, sobota 8,30 – 13,30, 15,00 – 19,15, neděle 8,30 – 13,30.

Uzávěrka přihlášek: 20.8.2019

Číslo kurzu: 119 052

Cena kurzu: 20 000,- Kč, včetně evaluačního setkání (plnění je osvobozeno od DPH), členové ČASP po předložení potvrzení, že jsou členy asociace mají nárok na slevu 1.500,- Kč

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doporučená literatura: 
Vodáčková, D., a kol., Krizová intervence
Knoppová, D. a kol., Telefonická krizová intervence
Špatenková, n. a kolektiv, KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén
Špatenková, N. a kol, Krizová intervence pro praxi
Hartl, Pavel, Komunitní práce
Matoušek, Oldřich a kol, Základy sociální práce.
Matoušek, Oldřich, Slovník sociální práce
Navrátil, Pavel, Teorie a metody sociální práce

Kurz je možné realizovat za předem dohodnutých podmínek i mimo Déčko Liberec z.s.

Přihláška:

Na tento kurz se již není možné přihlásit !