Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
160 hodin

Skladba kurzu:
144 hodin přímá výuka + 16 hodin praxe

Komu je kurz určen:
Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách i sociální pracovníky. Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností a schopností v oblasti sociální práce, sociální péče a sociální pomoci. Je sestaven podle požadavků zákona č. 108/2006, o sociálních službách a splňuje zcela požadavky zákona na kvalifikaci pracovníků v sociálních službách se zaměřením na oblast sociálního poradenství a sociální prevence.

Náplň kurzu:
Legislativa sociálních služeb, aktuální trendy v sociálních službách, metody sociální práce, základy poradenství v sociálních službách, úvod do občanského a trestního práva, standardy kvality sociálních služeb, základy psychopatologie a psychiatrie, problematika zdraví a nemoci, osobní asistence, zvládání obtížných klientů a další témata.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní výcvik, sebezkušenost.

Lektoři:
Mgr. Zdeňka Svobodová, Mgr. Vendula Kolářová, Mgr. Martin Halama, MUDr. Marie Janovská, Ing. Romana Lakomá, Mgr. Michaela Vodičková, MUDr. Petra Fűrstová, PhDr. Kateřina Thelenová, Mgr. Svatava Havelková

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu:
Zahájení: 21. 9. 2015
Další termíny: 22. 9. , 23. 9. , 13. – 15. 10. , 2. – 4. 11., 18. – 20. 11., 30. 11. – 2. 12. 2015

Ukončení: leden 2016

Uzávěrka přihlášek: 7. září 2015

Číslo kurzu: 115 015

Cena kurzu:
15 500 Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 80% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doplňující informace:
-

Přihláška:

stáhnout přihlášku - závazná přihláška 2015

vyplnit přihlášku online