Mgr. Andrea Brožová Doubková

Praxe: 2011- dosud externí supervizor, 2011- dosud Univerzita Palackého Olomouc, Katedra Andragogiky, sociologie a kulturní antropologie (lektor, vedoucí BP), 2009 – dosud Vzdělávací centrum Turnov ( garant a lektor), 2007-dosud Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky (odborný asistent), 2006-2007 Probační program „Právo pro každý den“ (lektor), 2003 – dosud Městský úřad Turnov (sociální pracovnice OSPOD), 1995 -2002 Okresní úřad Semily (kurátorka pro mládež), 1994-1995 Okresní úřad Semily (terénní sociální pracovnice)

Vzdělání a výcviky:
2010 – 2011 Institut pro supervizi a koučování HERMÉS Praha, Systemická supervize a koučování (vzdělávací a tréninkový program 200 hodin)
2000 – 2002 Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, CŽV rozšiřující studium – Speciální pedagogika (specializace etopedie),
1998 – 1999 Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, Pedagogická fakulta, magisterský studijní program Sociální práce (státní závěrečná zkouška: sociální práce, sociální politika, personalistika a politika zaměstnanosti)
1997 – 1998 Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, Pedagogická fakulta, CŽV získání pedagogické způsobilosti
1993 – 1996 Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, Pedagogická fakulta, bakalářský studijní program Sociální práce ( státní závěrečná zkouška: sociální práce, sociologie, psychologie, pedagogika, sociální práce v rodině)

Další vzdělávání:

2012 Velký vůz Sever, Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavní péče, 2012 Akreditovaná vzdělávací agentura Ing. Radim Martynek, Efektivní komunikace, 2011 – 2012 Centrum evropského projektování, Projektové řízení (v rámci projektu Zvýšení kvality řízení a managementu na Městském úřadě Turnov), 2011 Everesta s.r.o., Česká Lípa, Tvorba nových metod a učebních podpor, 2011 Institut V. Satirové Ostrava, Terapie hrou: Sochy a obrazy v písku, 2011 Institut pro místní správu Praha, projekt Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky (Procesy krizového řízení s celoevropským dopadem, Aktivní začleňování žen – migrantek, Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy a děti), 2010 Edupol, v.o.s. Mělník, Socioterapie v sociální práci, 2010 Vzdělávací a tréninkový institut Hermés Praha, Systemická práce s dětmi a dospívajícími, 2009 Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha, Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti, 2007 Partners Czech, Lektorské dovednosti školitele probačního programu (projekt v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů), 2006–2007 Partners Czech, výcvikový program „Právo pro každý den“ (projekt v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů)