MUDr. Gabriela Šivicová

Praxe: v letech 1996-1997 působila v psychiatrické léčebně Kosmonosy na příjmovém oddělení, gerontopsychiatrickém odd. a odd. akutních stavů. Následně v letech 1997-1998 pracovala jako sekundární lékařka na otevřeném oddělení Psychiatrického centra Praha v Praze. Od roku 1999 působí v KC RIAPS / 10 let jako vedoucí KC, nyní jako odborný garant pro psychiatrickou péči. Od r. 1998 vyučuje na FF UK Praha katedře psychologie.

Vzdělání a výcviky: 1998 I. a 2002 II. atestace v oboru psychiatrie, 1999-2002 absolvovala psychoterapeutický výcvik KBT, dále znalecký kurz v oboru soudní psychiatrie, kurz Krizové intervence. Dále absolvovala kvalifikační kurz „Lektorské dovednosti“, kvalifikační kurz „Poradenská propedeutika – manželský a rodinný poradce“, CISM – Basic a Advanced Group Crisis Intervention.