PhDr. Jana Teplanská

Praxe: Od roku 1998 práce s dětmi s hyperaktivním syndromem v rámci DYS – centrum Praha. Od roku 2004 pracuje jako psycholožka v Psychiatrické léčebně Bohnice na otevřeném psychoterapeutickém oddělení komunitního typu. Od 2005 částečným úvazkem ve VFN Praha – oddělení léčby závislostí pro ženy, Apolinářská. Od roku 2006 doposud v ambulantní části Krizového centra RIAPS v Praze. Částečně psychoterapie v privátní psychologické praxi v Praze a psychologická podpora v rámci Azylového domu pro muže bez přístřeší v Praze. Lektorská činnost od roku 2009 se zaměřením na oblasti sociálních služeb a zdravotnictví.

Vzdělání a výcviky: 2004 absolvován obor klinické psychologie na FF UK v Praze. V roce 2007 atestace v oboru klinická psychologie, 2008 funkční specializace v psychoterapii. 2000 absolvován bakalářský program – obor humanitní studia na IZV UK. Komplexní psychoterapeutické vzdělání v dynamicky orientované psychoterapii zahrnující teoretickou, sebezkušenostní i supervizní část (SUR, VIAP Praha), výcvik v hypnoterapii (ČPS, sekce pro hypnózu), výcvik v krizové intervenci, od roku 2012 započatý psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze.