Práva obětí trestných činů a způsoby jednání s nimi

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Skladba kurzu:
-

Komu je kurz určen:
Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a odbornou podporu pečujících, kurzu se mohou účastnit také zájemci z řad dalších pomáhajících profesí

Náplň kurzu:
Informace o zákoně č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů, vysvětlení pojmů oběti trestných činů, zvláště zranitelné oběti trestných činů a poškozený v trestním řízení. Vysvětlení základních viktimologických pojmů a zásady ochrany oběti před sekundární viktimizací. Působení traumatu a prožívání zranění a psychické a sociální změny u oběti. Vysvětlení základních práv obětí trestných činů podle zákona. Subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů. Seznámení účastníků kurzu s pravidly poskytování peněžité pomoci státu obětem trestných činů.

Forma kurzu:
Interaktivní výklad s pomocí flipchartu a PowerPointové prezentace, řízená diskuse s využitím praktických zkušeností účastníků a užití případových studií.

Lektoři:
Mgr. Svatava Havelková

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu:

Uzávěrka přihlášek:

Číslo kurzu:

Cena kurzu:
1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
K získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% docházka.

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.
-

Přihláška:

stáhnout přihlášku - závazná přihláška 2015

vyplnit přihlášku online