Psychohygiena v pomáhajících profesích – úvod do problematiky

Akreditace:  MPSV    /číslo akreditace: A2018/0607- SP/PC/VP/

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Komu je kurz určen:

Pro pracovníky, kteří se při své práci potýkají s otázkou pracovní zátěže pečujících, pro pracovníky kteří se chtějí něco dozvědět o duševním zdraví a najít si návod jak o sebe pečovat. Je využitelný jako celoživotní vzdělávání pro soc. pracovníky, pracovníky v soc. službách, úředníky, pro pracovníky z oblastí soc. prevence, soc. poradenství i soc. péče.

Náplň kurzu:
Cílem kurzu je prohloubit u účastníků vědomosti a dovednosti týkající se základní terminologie v oblasti psychohygieny, významu duševní hygieny, potřeb a pracovní zátěže pečujících. Kurz je rovněž zaměřen na uvědomění si zásad psychohygieny pečujících a získání praktických zkušeností s relaxačními technikami.

Forma kurzu: Teoretické přednášky, interaktivní kurz

Lektor: Mgr. Dagmar Svobodová

Termíny konání kurzu:     

10. prosince 2020 /uzávěrka přihlášek: 26. listopadu 2020/   číslo kurzu: 120 027

 

Cena kurzu: 1 500,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

 

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: K získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% docházka.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška:

 

vyplnit přihlášku online