Relaxace a techniky práce s tělem a stresem

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/
Skladba kurzu:

Komu je kurz určen:
Pracovníkům ze zdravotnictví, ze sociálních oborů, z psychosociální oblasti, pro studenty humanitních a lékařských oborů.

Náplň kurzu:
Tělo a krize, zvládání krizových stavů pomocí práce s tělesnými signály, nácviky relaxací.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní výcvik.

Lektoři:
Mgr. Anna Jirsáková, Mgr. Vendula Kolářová, MUDr. Marie Janovská
Kurz je veden vždy jedním z lektorů.

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu:

Uzávěrka přihlášek: 

Číslo kurzu:

Cena kurzu: 1 350  Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 100% docházka.

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.
-

Přihláška:

vyplnit přihlášku online