Rozvíjení dovedností v krizové intervenci (24 hodin)

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
24 hodin

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v sociálních službách a jiných pomáhajících profesích, studentům a dalším zájemcům, kteří absolvovali kurz Kompletní krizová intervence nebo Základy krizové intervence tváří v tvář.

Náplň kurzu:
Prohlubování dovedností KI na základě modelování klientských situací, rozbory vlastních kazuistik, připomenutí základní teorie KI, debriefing, defusing jako prevence posttraumatu, psychospirituální krize, tělo a krize – tělo jako zdroj nemoci i pomoci, syndrom vyhoření.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní výcvik, sebezkušenost.

Lektoři:

MUDr. Gabriela Šivicová, MUDr. Marie Janovská, PhDr. Jana Teplanská

Místo konání:

Termín kurzu:

Uzávěrka přihlášek:

Číslo kurzu:

Cena kurzu: 3100,- (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka.

Doplňující informace:
Kurz je možné realizovat za předem dohodnutých podmínek i mimo  Déčko Liberec

Přihláška:

stáhnout přihlášku - závazná přihláška 2015

vyplnit přihlášku online