Šárka Svačinová, DiS.

Praxe: od roku 1996 – dosud: praxe v sociálních službách. Aktivně pracuje v telefonické krizové intervenci na linkách důvěry. 2 roky praxe v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni – Oblastní charita Liberec. Od roku 1996 – 2000 SOS centrum diakonie Praha – sociální pracovnice. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2002.

Vzdělání a výcviky: Vystudovala sociálně právní akademii, absolvovala v roce 2002. Absolvovala výcvik telefonické krizové intervence /Remedium 1997/, výcvik v internetovém poradenství /Modrá linka 2008/