Antistresové relaxační techniky a práce s tělem – úvod do tématu

Akreditace:
MPSV  /číslo akreditace: A2020/0185-SP/PC/PP/VP/

Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Komu je kurz určen:

Kurz je určen pro široké spektrum pracovníků, kteří jsou často vystavení stresovým situacím, především pak pro pracovníky ze sociálních oborů a pracovníky ze zdravotnictví. Cílem kurzu je prohloubení znalostí v oblasti prevence stresu a psychohygieny. Účastník kurzu se seznámí s účinky a projevy stresu i s jeho zdravotními riziky. Pomocí zážitkových metod a praktických nácviků si osvojí techniky, které stresové napětí pomáhají snižovat nebo stresu přímo předcházejí. V průběhu celého kurzu je kladen důraz na uvědomění si vztahu těla a mysli a na rozpoznávání vlivu stresu na psychickou a tělesnou stránku člověka. Škála relaxačních technik a souborů práce s tělem je volena od jednoduchých a časově kratších postupně ke složitějším. Mezi technikami nechybí dechová cvičení, řízená relaxace, vizualizace ani aktivační cvičení.

Náplň/témata kurzu:

Účastník kurzu se naučí porozumět vlivu stresu na tělesné a duševní prožívání. Naučí se uvědomovat si spouštěče stresu a hledat odpovídající antistresory. Účastník si prohloubí vlastní sebeuvědomění tělesného a emočního prožívání v každodenním životě. Získá základní teoretické znalosti o významu a použití relaxačních technik včetně jejich vhodnosti či nevhodnosti použití pro určitý typ klienta a situace. Praktickým nácvikem jednotlivých relaxačních technik vyzkoušených na sobě by účastníci měli získat základní dovednost, jak techniku použít i při práci s klienty s ohledem na jejich zdravotní a duševní stav.

Forma kurzu:
Interaktivní výklad, interaktivní nácvik

Lektoři:
Mgr. Kamila Novotná

Místo konání:
Déčko Liberec z. s , Švermova 32, Liberec 10

Termíny kurzu:

12. listopadu 2021 /uzávěrka přihlášek: 27. října 2021/

26. listopadu 2021 /uzávěrka přihlášek: 12. listopadu 2021/

10. prosince 2021 /uzávěrka přihlášek: 26. listopadu 2021/

Číslo kurzu: 121 100

Cena kurzu: 1 700,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:

K získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% docházka.

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška:

vyplnit přihlášku online