Systemický přístup v pomáhajících profesích – úvod do problematiky

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Skladba kurzu:
-

Komu je kurz určen:
Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a odbornou podporu pečujících, kurzu se mohou účastnit také zájemci z řad dalších pomáhajících profesí.

Náplň kurzu:
Seznámení s teoretickými východisky i možnostmi praktického využití systemického přístupu v kontextu pomáhajících profesí. Reflexe systemického praxe jako přístupu, v němž sám klient je podporován k hledání vlastních využitelných zdrojů a možností řešení situace.

Forma kurzu:
Interaktivní výklad s pomocí flipchartu a PowerPointové prezentace, řízená diskuse, workshop účastníků, nácvik vedení rozhovoru, modelové situace, individuální reflexe, koučovací přístup a supervize

Lektoři:
Mgr. Andrea Brožová Doubková

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu: 13.června 2017 (zahájení 9:30 – 16:30)

Uzávěrka přihlášek: 30.května 2017

Číslo kurzu: 117 045

Cena kurzu:
1 350  Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Je nutná 100% docházka.

Doplňující informace:
-

Přihláška:

stáhnout přihlášku - závazná přihláška 2015

vyplnit přihlášku online