Úvod do práce s traumatizovanými klienty

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/
Skladba kurzu:

Komu je kurz určen:
Pro pracovníky, kteří ve své práci potkávají traumatizované klienty nebo jsou přímo jejich cílovou skupinou. Je využitelný jako celoživotní vzdělávání pro soc. pracovníky, pracovníky v soc. službách, úředníky, pro pracovníky z oblastí soc. prevence, soc. poradenství i soc. péče.

Náplň kurzu: Teoretické informace o tom, co je trauma, jak vzniká traumatická reakce, jak se lidé chovají v prvních hodinách traumatu a jak s odezníváním odlišit posttraumatickou stresovou poruchu. Metody práce s traumatizovaným klientem – práce na tématu nebezpečí, význam kontraktu, abreakční metody, práce s celým zasaženým rodinným systémem. Možnosti soc. služeb při práci s traumatizovaným uživatelem  – diagnostika traumatické reakce, možnosti podpory a provázení v rámci zvládnutí traumatu, práce se sekundární viktimizací, prevence opakování traumatu.
Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory.

Lektoři:  Mgr. Vendula Kolářová

Termín kurzu:

Uzávěrka přihlášek:

Číslo kurzu:

Cena kurzu: 1350,- Kč
(plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 100% docházka.

Kurz je možné realizovat za předem dohodnutých podmínek i mimo Déčko z. s. Liberec

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška:

vyplnit přihlášku online