Úvod do problematiky domácího násilí a stalkingu

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Skladba kurzu:

Komu je kurz určen:
Pracovníkům z oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících profesí, pracovníkům z kontaktních a krizových center, pracovníkům z řad Policie a státní správy.

Náplň kurzu:
Problematika domácího násilí a nebezpečného pronásledování, trestně právní problematika, znaky a diagnostika domácího násilí, psychologie obětí, krizová intervence u obětí.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní kurz.

Lektoři:
Mgr. Svatava Havelková

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu:

Uzávěrka přihlášek:

Číslo kurzu:

Cena kurzu: 1 350,-  Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: Nutná 100% docházka.

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků

Přihláška: 

vyplnit přihlášku online