Základní otázky zdraví a nemoci v sociální práci

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
8 hodin

Skladba kurzu:
Kurz je realizován jako jednodenní setkání založené na přednášce, řízené diskusi a workshopu zkušeností a znalostí.

Komu je kurz určen:
Kurzu se mohou účastnit jak pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci, tak také osoby v roli pečující o příjemce příspěvku na péči. Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání v sociální oblasti.

Náplň kurzu:
Základní terminologie zdraví a nemoci z medicínského hlediska. Význam psychosociálního pojetí zdraví a nemoci. Role sociálního pracovníka ve zdravotnictví. Práva pacientů a osob se zdravotním postižením a osob nemocných.

Forma kurzu:
Přednáška s podporou PowerPointové prezentace, řízená diskuse, workshop.

Lektoři:
PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu: 4. prosince 2018 /8,30 – 15,30/

Uzávěrka přihlášek: 20. listopadu 2018

Číslo kurzu: 118 020

 

Cena kurzu: 1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% docházka.

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

 

stáhnout přihlášku - závazná přihláška 2018

vyplnit přihlášku online