Úvod do zvládání obtížných komunikačních situací při práci s klienty

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
8 hodin

Skladba kurzu:
-

Komu je kurz určen:
Pracovníkům ze zdravotnictví, ze sociálních oborů, z psychosociální oblasti, pro studenty humanitních a lékařských oborů.

Náplň kurzu:
Typologie obtížných klientů, zásady práce s obtížnými klienty, specifika – agrese, manipulace, zneužívání, techniky komunikace s obtížným klientem, psychohygienické postupy při práci s obtížným klientem, nácvik modelových situací.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní kurz.

Lektoři:
Mgr. Vendula Kolářová

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu:
-

Uzávěrka přihlášek:
-

Číslo kurzu:
-

Cena kurzu:
1.350,- Kč

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 100% docházka.

Doplňující informace:
-

Přihláška:

vyplnit přihlášku online