Výcvikový kurz telefonické krizové intervence v Praze

Akreditace: MPSV – číslo akreditace: A2018/0060-SP/PC/VP

Délka kurzu:
100 hodin

Skladba kurzu:
4 moduly

Komu je kurz určen:
Začínajícím pracovníkům na Linkách důvěry, pracovníkům na místech vybavených krizovým telefonem (záchranné služby, tísňové linky), všem, co se chtějí zdokonalit v komunikaci, studentům humanitních oborů.

Náplň kurzu:
Problematika práce na krizovém telefonu, hovory s dětmi a dospívajícími, partnerské a rodinné vztahy, sexuální problematika, vývojová psychologie, psychiatrická problematika, problematika závislostí, psychosomatika, sociálně právní otázky, akutní stavy, životní ztráty, práce se starými lidmi, nemoc a smrt, sebevraždy a krize.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní výcvik, sebezkušenost.

Lektoři:

Mgr. Vendula Kolářová, Šárka Svačinová, DiS., Mgr.  Lucie Hermánková, Mgr. Jana Kučerová, Mgr. Boleslav Keprt, Petr Kužvart

/během kurzu se lektoři střídají/

Místo konání:

Emauzské opatství, Vyšehradská 49, Praha 2.

Zahájení kurzu: 31. 10. – 2. 11. 2019

Termíny kurzu: 12. – 14. 12. 2019, 16. – 18. 1. 2020, 6. – 8. 2. 2020.

Kurz probíhá v časech: čtvrtek  14,00 – 20,00, pátek  8,30 – 19,15 /1,5 hodinová  pauza na oběd/,sobota 8,30 – 13,30.

Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2019

Číslo kurzu: 119 054

Cena kurzu: 12 500,- Kč,  včetně evaluačního setkání,  (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:

Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doporučená literatura:
Krizová intervence (D. Vodáčková a kol., 2002, 2007, Portál)
Krizová intervence pro praxi (N. Špaténková a kol., 2004)
Telefonická krizová intervence – Linka důvěry (D. Knoppová a kolektiv, 1996)
Krize všedního dne (Z. Eis, 1994)
Krize a tvořivý přístup k ní (V. Kastová, 2000)
Základy klinické psychologie (B. Baštecká, P. Goldmann, 2001)
Terénní krizová práce (B. Baštecká, 2005)
Jak zvládat stres (Ch. Cungi, 2001)
Lidský vztah jako součást profese (K. Kopřiva, 1994)

Kurz je možné realizovat za předem dohodnutých podmínek i mimo Déčko Liberec

Přihláška:

vyplnit přihlášku online