Projekt „Rozšíření služby odborného sociálního poradenství v občanské poradně Liberec“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007811

Anotace : Projekt zajišťuje rozšíření kapacity stávajícího odborného sociálního poradenství prostřednictvím Občanské poradny.Rozšíření je nutné zejména pro občany, kteří jsou zatíženi dluhy v takové míře, že již nezvládají své závazky plnit a jsou předluženi, a kteří nemohou insolvenční návrhy podávat sami.Žadatel v rámci projektu poskytne dluhové poradenství, ostatní odborné sociální poradenství, případně vypracuje a podá insolvenční návrh. Během 36 měsíců realizace tak poskytne poradenství 480 klientům.

Cíl projektu : Cílem projektu je umožnit občanům SVL Liberec větší přístup k odbornému sociálnímu poradenství rozšířením kapacity Občanské poradny. V současné době je Občanská poradna plně otevřena tři dny v týdnu, díky rozšíření kapacity bude poradna otevřena každý den, v některých dnech bude navýšená okamžitá kapacita poradny na 2 klienty místo dosavadní kapacity 1 klient.

Cílem projektu je zpracování a případné podání insolvenčního návrhu nejméně 30 občanům a tím jim pomoci získat lepší životní podmínky po uplynutí pěti let a oddlužení.

Dalším cílem projektu je poskytnout odborné sociální poradenství, včetně poradenství dluhového, nejméně 450 občanů žijícím na území SVL Liberec a tím jim pomoci lépe zvládat jejich finanční situaci, získat kompetence pro samostatné řešení složitých životních situací. Díky orientaci ve finančních otázkách zabránit dalšímu zadlužování, zabránit možným sankcím díky znalosti svých práva a povinností, např. sestavením domácího rozpočtu s pomocí poradce, přípravou splátkového kalendáře, pomocí se sepsáním žádostí a dalších potřebných dokumentů.

Logo EU