Monthly Archives: Červen 2020

Kurz Kompletní krizové intervence Praha září 2020 – únor 2021

Akreditace: MPSV – číslo akreditace: A2017/0610-SP/PC/VP Délka kurzu: 150 hodin Podmínky pro vstup do kurzu : Věk minimálně 21 let a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou Skladba kurzu: 6 modulů  Komu je kurz určen: Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v

Kurz KKI v Praze, září 2020 až únor 2021

KKI Praha Přihlašování do kurzu bylo ukončeno, počet přihlášek násobně převyšuje počet účatníků. Děkujeme za váš zájem, moc nás to těší. Více informací - KKI Praha 2020/2021 Číslo kurzu: 120 004 Datumy konání modulů: 4. – 6. 9. 2020 2.

Kompletní krizová intervence Olomouc podzim 2020 – jaro 2021- přihlašování bylo zastaveno

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 150 hodin Skladba kurzu: 6 modulů  Komu je kurz určen: Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a

Kurz Internetové poradenství – září 2020 v Praze

Upozorňujeme zájemce, že ve dnech 18.9. – 20.9.2020 se koná kurz Internetového poradenství v Praze. Přihlašovat na kurz se můžete už nyní.