Monthly Archives: Červenec 2020

Vysvětlení k přihlašování účastníků

Vysvětlení k přihlašování na naše kurzy a výběru účastníků. Zájem o naše kurzy nás samozřejmě těší, ale naše kapacitní možnosti mají svá omezení. V případě velkého převisu – např. nyní se do kurzu s počtem účastníků 18 přihlásilo 87 osob,